Smuteční hostiny

Smuteční hostina (kar) konající se v případě odchodu blízkého člověka je akt, který následuje po pohřebním aktu a pořádá se na počest zesnulého, k uctění jeho památky. Zároveň je i poděkováním za účast a projevem zdvořilosti například pro ty, kteří se přijeli rozloučit se zesnulým. Hostina nemusí být nijak opuletní, ale zrovna tak lze pořádat velkou smuteční hostinu.